Konsulting w zakresie zarządzania gospodarką odpadami

Pełna dokumentacja gospodarki odpadami. Prowadzimy pełną ewidencję odebranych odpadów

Dla naszych klientów, z którymi współpracujemy w zakresie odbioru odpadów, koszt prowadzenia dokumentacji jest równoważny z zaangażowanymi środkami. Dzięki programowi komputerowemu EWIDENCJA ODPADÓW, napisanemu na potrzeby naszej firmy, posiadamy pełną ewidencję odpadów dla każdego zakładu, z którego odbieramy odpady od momentu rozpoczęcia współpracy. Dzięki temu dysponujemy bieżącą i pełną informacją dostępną w każdej chwili w formie wydruku. W przypadku np. zaginięcia dokumentacji, lub kontroli w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie odtworzyć Karty Przekazania Odpadu do 5-u lat wstecz i przesłać je do Państwa np. faxem.

Opracowywanie planów gospodarki odpadami i wniosków

Dla Państwa firmy dobierzemy najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób gospodarki odpadami. Zlecając nam stronę formalną uzyskania pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, macie Państwo 100% pewność jego otrzymania.

Nasz pracownik „pilotuje” sprawę w stosownym urzędzie do momentu otrzymania przez Państwa decyzji.

Ewidencja opłat emisyjnych

Oferujemy przygotowywanie kwartalnych ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i naliczanie opłat emisyjnych. Obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy wszystkich, posiadających samochody służbowe, pobierających wodę powierzchniową lub podziemną, odprowadzających ścieki do wód lub ziemi. Przy niewielkich emisjach przedsiębiorcy zwolnieni są z opłat emisyjnych, zobowiązani są jednak do składania kwartalnej ewidencji!

Prawo nakłada na przedsiębiorców uciążliwe obowiązki związane z ochroną środowiska.

Wywiązywanie się z tych obowiązków wymaga czasu i śledzenia najnowszych rozporządzeń a nieterminowość w składaniu sprawozdań może narazić na kontrole z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Nasze doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu terminowe i fachowe przygotowywanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami. Zlecenie nam prowadzenia ewidencji i dokumentacji, pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas, który można wykorzystać na czynności związane bezpośrednio z zyskownością Państwa Firmy.