UTYLIZACJA ODPADÓW

Fotografia

PEŁNA OBSŁUGA FOTOLABORATORIÓW:

 • odbiór zużytej fotochemii 
 • odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych: zdjęcia, kasetki, opakowania z tworzyw sztucznych, baterie, aparaty jednorazowe, 
 • odbiór opakowań kaucjonowanych i zwrot kaucji 
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (25, 60, 200, 1000 litrów), 
 • odbieramy odpady naszym transportem

Dodatkowo oferujemy:

 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
 • opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • prowadzenie opłat emisyjnych
 • przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa
 • pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów

UTYLIZACJA ODPADÓW

Poligrafia

Oferujemy pełną obsługę zakładów poligraficznych:

 • odpady z farb, lakierów, klejów szlamy z usuwania farb i lakierów
 • wywoływacze do płyt offsetowych
 • wywoływacze, utrwalacze i błony z naświetlarni
 • opakowania z tekstyliów , czyściwa, sorbenty
 • płyty offsetowe
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i inne
 • tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • oleje przepracowane
 • świetlówki
 • na podstawie umów z importerami odbieramy opakowania kaucjonowane i zwracamy kwoty kaucyjne

Ponadto oferujemy:

 • pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (25, 60, 150, 200, 500,1000 litrów).
 • odpady odbieramy naszym transportem

SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DOKUMENTACJA, w zakresie ochrony środowiska, m.in:

 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
 • opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • prowadzenie opłat emisyjnych
 • przygotowanie rocznego raportu o do Marszałka Województwa

UTYLIZACJA ODPADÓW

Medycyna i farmacja

Pełna obsługa pracowni rtg:

 • odbiór zużytej fotochemii
 • odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych: błony płaskie, radiogramy, opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu szkła, tektury,
 • odbiór opakowań kaucjonowanych i zwrot kaucji
 • odbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprawozdawczość i ewidencja

 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
 • opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • prowadzenie opłat emisyjnych
 • przygotowanie rocznego raportu o do Marszałka Województwa

ARGO-FILM przeszło 40 lat zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów fotochemicznych, powstających m.in. w laboratoriach RTG. Nasze wieloletnie doświadczenia zostało potwierdzone licznymi nagrodami oraz otrzymaniem certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14001.

Wiodąca pozycja w branży została przypieczętowana współpracą z potentatami przemysłu fotochemicznego. Na mocy porozumień z importerami argo-film odbiera opakowania kaucjonowane i zwraca kwoty kaucyjne.

Dodatkowo oferujemy:

 • pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadó
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (20, 60, 200, 1000 litrów).

UTYLIZACJA ODPADÓW

Przemysł

Każdy podmiot wytwarzający odpady ma obowiązek zadbać o prawidłowe ich unieszkodliwienie.

OBRÓBKA METALI

 • emulsje lub kąpieli odtłuszczających, np. po ultrafiltracji
 • kąpiele trawiące
 • kąpie fosforyzujących
 • ścieki po szlifowaniu, toczeniu

GALWANIKA

 •  utylizacja ścieków   kwaśno- alkaliczne, Ścieki cyjankowe, Ścieki chromowe

PRZEMYSŁ TEKSTYLNY

 • utrwalaczy, wywoływaczy i odbielaczy
 • wody z mycia wałków drukarskich i ramek
 • farby drukarskie z wody z mycia
 •  zanieczyszczeń organicznych ze ścieków stanowiących obciążenie
 • klejów z wody z mycia

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzony nam odpad. Współpraca z naszą firmą świadczy o poprawnej polityce środowiskowej w Państwa firmie.

PRZEMYSŁ OBRÓBKI LAKIERÓW

 • lakiery z kabin natryskowych
 • kąpiele fosforyzujących i odtłuszczających

PRZEMYSŁ OBRÓBKI LAKIERÓW

 • lakiery z kabin natryskowych
 • kąpiele fosforyzujących i odtłuszczających

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

 •  ścieki z mleczarni

SKŁADOWISKA ODPADÓW

 • wody pościekoe, np. po odwróconej osmozie

BIOGAZOWNIE

 • Odcieki składowiskowe