Oznakowanie substancji

Według przepisów ochrony środowiska każdy zakład, w którym znajdują się odpady niebezpieczne, jest zobowiązany posiadać wyznaczone miejsce do magazynowania tych odpadów.

Nasi pracownicy pomogą Państwu odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce składowania odpadów niebezpiecznych. Dostarczamy tablicę ostrzegawczą – informującą o środkach bezpieczeństwa i udzielaniu pierwszej pomocy.