ODDZIAŁY

Biuro Zarządu Spółdzielni Pracy ARGO-FILM
ul. Ryżowa 33A lok. 10
02-495 Warszawa
     • NIP 525-000-19-25
     • REGON 000423893
     • K.R.S 0000072720
     • BDO 000009454

Zakład nr. 6
ARGO-FILM WROCŁAW
Międzyleska 6E
50-514 Wrocław
tel/fax (71) 79 44 301
tel. kom. 605 317 066, 601 773 541

Zakład nr. 1
Nadarzyn k/Warszawy

Zakład nr. 2
Lublin

Zakład nr. 4
Tarnów

Zakład nr. 5
Łódź

Zakład nr. 14
Mława

HISTORIA FIRMY

Powstała w 1959 roku Spółdzielnia Pracy „Argo – Film” jest kontynuatorką działalności Spółdzielni Pracy Kino-Film, która od 1957 zajmowała się odbiorem, wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem opadów fotochemicznych. Nikt wtedy nie myślał o tego typu poczynaniach i dlatego możemy mówić o pionierskiej roli firmy, w początkach działań ekologicznych obejmujących odpady niebezpieczne.

Oprócz działalności produkcyjnej, spółdzielnia Argo – Film prowadziła działalność kinową. Kina np. Albatros, Mewa, Kos, Czajka w Warszawie lub w innych miastach należały do spółdzielni. Były to zarówno kina stałe i ruchome, prowadzące działalność, na terenach sięgających, aż do wschodnich granic kraju. Ta istotna ze względu na mały, w tamtych czasach, zasięg telewizji działalność oświatowa i edukacyjna była dofinansowywana z działalności produkcyjnej firmy.

Aktualnie Argo – Film skupia się na recyklingu odpadów pochodzących z zakładów fotograficznych, pracowni rentgenologicznych i z zakładów poligraficznych.

Firma posiada 7 oddziałów na terenie kraju w Nadarzynie, Tarnowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Lubaniu i Mławie. Firma Argo – Film odbiera od klientów wszystkie opady powstające w procesach fotochemicznych, pozostawiając im stosowne karty odbioru odpadu, zgodne z obowiązującą Ustawą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwracamy poniesione koszty z tytułu opłat kaucyjnych realizując postanowienia Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Spółdzielnia dysponuje 16 samochodami ciężarowymi z atestowanymi pojemnikami do przewozu chemikaliów. Pojazdy te spełniają wymogi ADR. Utylizacja i recykling są realizowane za pomocą specjalistycznej aparatury. Kompleksowa działalność Argo – Filmu to wygoda i bezpieczeństwo klienta i środowiska.

Nasze wieloletnie doświadczenie zostało potwierdzone otrzymaniem w 2015 roku certyfikatów ISO: ISO 14001.

CERTYFIKAT